Údržba

klimatizace-4Jistě máte zájem na tom, aby se vám vaše investice do klimatizace vyplatila a aby vám toto zařízení sloužilo bez větších závad. Proto je nutné provádět pravidelnou údržbu. Ta není nijak složitá ani náročná a zvládne ji každý uživatel.

U klimatizací Daikin provedete údržbu během několika málo minut. Dříve, než s údržbou a čištěním začnete, je nutné se přesvědčit, že je klimatizace vypnutá a napájení odpojeno jističem. Největší pozornost je nutné věnovat filtrům. Do nich se během používání dostává prach a různé drobné nečistoty, které nepříznivě ovlivňují činnost klimatizací.

Vzduchové filtry nejsnadněji očistíte za pomoci vysavače. Nečistoty a prach je nutné pořádně odstranit. Tuto údržbu je dobré opakovat vždy po uplynutí dvou týdnů. Pokud je vzduchový filtr více znečištěn, je dobré jej očistit za pomoci vlažné vody s čisticím prostředkem s neutrálním pH.  Filtr je dále nutné pořádně vysušit. To však provádějte mimo přímé sluneční záření.

Během údržby rozhodně nezapomeňte vyjmout titanový apatitový fotokatalytický filtr, který je nutné taky podrobit čištění. U tohoto filtru stačí drobné nečistoty a prach vysát za pomoci vysavače. V případě, že bude tento filtr silněji znečistěn, je dobré jej ponořit do vlažné vody a nechat zde 10 – 15 minut. Následně je nutné filtr nechat usušit. I zde platí, že filtr nevystavujeme přímému slunečnímu záření. Údržbu apatitových fotokatalytickcýh filtrů je vhodné provádět každých šest měsíců. Výměna je pak doporučována po třech letech.

Nakonec stačí horní a dolní přední panely očistit navlhčeným hadříkem bez použití jakýchkoliv čisticích prostředků. Právě tyto části jsou vystavovány nejvíce nečistotám a prachu. Vnitřní jednotka nebo dálkový ovladač se čistí pouze v případě, že jsou silně znečištěny.

Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte horkou vodu, čisticí prostředky, různé těkavé oleje, leštidla nebo drátěnky!

Díky pravidelné údržbě vám klimatizační zařízení bude bez větší poruchy sloužit i několik let.

webeesÚdržba