Klimatizace

klimatizace-2Klimatizace je zařízení, jež je určeno pro úpravu vzduchu v daném prostoru. V dnešní době se s klimatizačním zařízením setkáváme téměř všude. Běžně jej naleznete v kancelářích, v domech či bytech, v dopravních prostředcích, v restauracích, halách atp.

Na trhu si můžete vybrat z rozmanité škály nejrůznějších klimatizací. Mezi nejrozšířenější typy patří nástěnné klimatizace, klimatizace podstropní, mezistropní či okenní. A právě výrobou těchto klimatizací se zabývá také společnost Daikin.

Moderní klimatizační zařízení se mohou pochlubit celou řadou vychytávek a doplňků. Mezi ty nejčastější patří dálkové ovládání, které je dnes součástí snad všech typů klimatizací, noční režim a dále časovač.

Klimatizace je možné rozdělit do skupin podle určitých hledisek. Prvním typem jsou komfortní klimatizace. Ty jsou vhodné zejména do obytných prostor , kulturních a společenských prostor, dopravních prostředků, do prostor s tepelnou zátěží či do místností s přísnými požadavky na klima.

Druhým typem jsou klimatizační zařízení, které jsou určené k ochlazení různých technologických celků. Proto nesou označení klimatizace průmyslové. Tento typ klimatizací zajišťuje správnou funkci zařízení a v některých případech zajišťují také hygienickou funkci pro obsluhu těchto zařízení. Vhodné jsou zejména do výrobních prostor či do prostor s IT a telekomunikací.

Dále existují i speciální typy klimatizací, které se používají většinou tam, kde lidé nepracují. Umísťují se do inkubátorů, do různých boxů nebo do speciálních výrobních strojů na léky.

V posledních letech se stále více dbá na životní prostředí. Také společnost Daikin podnikla významné kroky směrem k omezení nepříznivých účinků výroby a provozu klimatizací. Výsledkem jejich snažení jsou nové energeticky úsporné zařízení.

webeesKlimatizace